KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Krajské zdravotnictví nám nesmí být lhostejné
Zpět

Krajské zdravotnictví nám nesmí být lhostejné

Přidáno 25. 4. 2016
Ilustrační foto
Jednou z velice důležitých věcí pro život v kraji je fungující zdravotní systém. Zodpovědnost za tuto oblast je dnes rozložena na stát a krajskou samosprávu, významnou roli hrají rovněž zdravotní pojišťovny.
Pokud věci fungují, připisují si zásluhy všichni aktéři, pokud však fungují hůře, tak se deklaruje, že je to zodpovědnost hlavně toho druhého. Výsledkem je bohužel to, že v mnoha oblastech nemůžeme být s poskytováním zdravotní péče v kraji spokojeni. Velkou výhodou pro občany Královéhradeckého kraje je, že mají k dispozici superspecializovanou péči ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, která zabezpečuje i základní péči pro oblast hradeckého okresu. Pro ostatní regiony je důležité udržet fungující síť regionálních nemocnic, což je v dnešní době ohroženo z několika důvodů.

Za nejpodstatnější považuji personální situaci v nemocnicích. Z důvodu nedostatku zdravotních sester dochází opakovaně k přechodnému uzavírání částí některých lůžkových oddělení, což bezesporu vede k dopadu na dostupnost zdravotní péče. Kořeny tohoto problému jsou z podstatné části v systému jejich vzdělávání, kdy k dosažení plné kvalifikace nestačí čtyři roky jako v minulosti, ale let sedm. Přes prodloužení studia však zůstávají kompetence sester v České republice omezené a to má vliv i na jejich platové ohodnocení.

Černého Petra bohužel díky strategii vedení našeho kraje drží právě sestřičky v regionálních nemocnicích. Analýza, kterou jsem si jako místopředseda zdravotního výboru vyžádal, ukazuje, že zdravotní sestry v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje mají o pět tisíc korun nižší plat než je plat sestry v sociálních zařízeních, jejichž zřizovatelem je kraj (zejména domovy důchodců), a o tři tisíce Kč nižší plat než jejich kolegyně v příspěvkových organizacích kraje. Zdravotní výbor proto navrhl zastupitelstvu kraje posílení výdajů v kapitole zdravotnictví o 50 milionů Kč tak, aby bylo možné této personální devastaci nemocnic zabránit. Vzniklou situaci považuji především za selhání komunikace mezi odborem zdravotnictví a sociální oblastí.

Obdobně kritická je situace u i lékařů, kteří chybí nejen v nemocnicích, ale i v segmentu praktických lékařů. Kraj se sice rozhodl tuto situaci řešit formou stipendií pro ty studenty medicíny, kteří se zavážou v kraji zůstat, ale pokud bude začínající lékař v našich nemocnicích pracovat za 24 tis. Kč a o 150 km dál v německém příhraničí dostane za obdobnou práci mzdu více jak čtyřnásobnou, nebude toho řešení dostatečné. Nyní jsme bohužel ve fázi, kdy pouze hasíme požáry a nezbývá než doufat, že se i na úrovni kraje začne hledat namáhavější, ale koncepčnější řešení.

MUDr. Jiří Veselý, krajský zastupitel